Julkaistu

Joutsenmerkki tekee ympäristölle hyvät valinnat helpoiksi

Joutsenmerkki ohjaa niin kuluttajia, yrityksiä kuin hankkijoita vastuullisempaan ja ympäristön paremmin huomioivaan kuluttamiseen ja tuotantoon. Merkki on apuna muun muassa päivittäistavarakaupassa, matkailussa, rakentamisessa ja sijoittamisessa.

Joutsenmerkin kriteereissä tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutuksia tarkastellaan kokonaisvaltaisesti, monista eri näkökulmista. Se auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta, tukee luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä sekä edistää resurssitehokkuutta ja kiertotaloutta. Ympäristön lisäksi kemikaaleihin ja terveyteen liittyvät vaatimukset ovat keskiössä.

Kriteereissä huomioidaan tuotteen koko elinkaari raaka-aineista, tuotannosta ja käytöstä aina kierrätykseen ja hävittämiseen.

Joutsenmerkin tavoitteena on edistää kestävää kehitystä, johon pyritään askel kerrallaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kriteereitä tiukennetaan asteittain. Kriteerit ovat voimassa määräajan, yleensä kolmesta viiteen vuotta. Tällöin kriteereitä tarkistetaan muun muassa uuden ympäristötiedon, tekniikan kehityksen sekä markkinatilanteen mukaisesti.

Kun kriteereitä tiukennetaan, luvanhaltijat joutuvat hakemaan merkkiä uudestaan.

Tiukennetuistakin kriteereistä huolimatta Paperipisteen toiminta on yhä yhtä vihreää ja ympäristöystävällistä, kuin se on ollut merkin ensimmäisestä myöntämisvuodesta 1997 asti.

Mitä ovat Joutsenmerkityt painolaitokset, painotuotteet, kirjekuoret ja muut paperituotteet?

Sekä painolaitos että sen painotuotteet voivat olla Joutsenmerkittyjä. Joutsenmerkki haetaan itse painolaitokselle ja vain Joutsenmerkitty painolaitos voi painaa Joutsenmerkittyjä painotuotteita.

Joutsenmerkin vaatimukset on asetettu painotuotteiden ympäristövaikutuksille, jotka syntyvät paperin ja muiden raaka-aineiden tuotannossa ja painotuotteiden valmistuksessa.

Jotta Joutsenmerkki voidaan myöntää painolle, sen toiminnan tulee täyttää tiukat vaatimukset, jotka koskevat mm. käytettyjen papereiden ja kemikaalien laatua ja määrää, painoprosessissa syntyviä päästöjä ja jätteitä, energiankäyttöä sekä työturvallisuutta ja laadunvarmistusta. Lisäksi tuotteiden on oltava kierrätettäviä. Käytetyt paperit ja kemikaalit ovat tarkastettuja, joten ne eivät ole oikein käytettyinä vahingollisia ympäristölle tai terveydelle.

Paperipiste on joutsenmerkitty painolaitos. Lupanumero 4041 0030.